Stogo dangų įrengimas        Pastatų šiltinimas        Apdaila       Skardinimas    Hidroizoliavimo darbai

Atliktiems darbams suteikiama garantija pagal  LR Statybos įstatymą.

Dešimtasis skirsnis (statinio garantinis terminas)

36 straipsnis. Statinio garantinis terminas. Statinio projektuotojo, rangovo ir statinio statybos techninio prižiūrėtojo prievolės per garantinį terminą.

Statinio garantinis terminas nustatomas statinio projektavimo, rangos ir statinio statybos techninės priežiūros sutartyse. Šis terminas negali būti trumpesnis, skaičiuojant nuo statinio pripažinimo tinkamu naudoti dienos, kaip 5 metai, paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir kt.) 10 metų, o jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų,  20 metų.

Statinio projektuotojas, rangovas ir statinio statybos techninis prižiūrėtojas Civilinio kodekso nustatyta tvarka atsako už statinio sugriuvimą ar per garantinį terminą nustatytus defektus. Garantinis terminas sustabdomas tam laikui, kurį statinys negalėjo būti naudojamas dėl nustatytų defektų, už kuriuos atsako rangovas. Statinyje naudojamų statybos produktų ir įrenginių, kurie nesusiję su šio Įstatymo 4 straipsnio 1 dalies reikalavimais (išskyrus statybos produktus ir įrenginius, kurie yra paslėptose statinio konstrukcijose), garantinis terminas nustatomas tiekėjo išduodamuose dokumentuose.

Visi objektai draudžiami įmonės veiklos „Bendros civilinės atsakomybės“ draudimu (pvz.2011-2112 m.)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Posted by admin On balandžio - 5 - 2010